Abonnemang utan support

Vi läste idag i Metro om abonnemangsformer utan både support och bindningstider för att dra unga kunder. Hela konceptet går ut på att kunderna ska hjälpa varandra på ett internetforum när problem uppstår.

Totalt sett blir abonnemanget väldigt billig, eftersom det inte finns några personalkostnader.

Vad tycker ni om abonnemangsformen? Skulle ni klara er utan att kunna runga en kundtjänst t ex?